Vg2 fiske og fangst (FFA02‑03)
Kjerneelement

Marine ressursar

Sikkerheit om bord

Fartøy og fiskereiskap

Fangst, kvalitet og marknad