Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBI01‑01)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling