Hva er nytt i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign?

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er et helt nytt utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. 

Faget skal være et praktisk skapende og yrkesrelevant fag.