Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produktutvikling og produksjon

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid innenfor gitte tidsrammer
 • bruke kunnskap om mote, trender, stilhistorie og ulike kulturer i eget arbeid
 • beskrive og bruke ulike komposisjonsvirkemidler for å oppnå ønsket uttrykk i eget arbeid
 • anvende fargelære i eget arbeid
 • innhente og anvende kunnskap om materialer og produkters egenskaper i eget arbeid
 • analysere ulike oppdrag og ta estetiske valg i samsvar med kundens ønsker og behov
 • utforske og bruke visuelle og digitale verktøy til idéutvikling og presentasjon av eget arbeid
 • anvende og velge egnede verktøy, maskiner og teknikker i framstillingen av produkter og tjenester
 • utføre enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser
 • holde orden i verkstedet og bruke materialer, kjemikalier, teknikker og utstyr i henhold til gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet
 • utforske og bruke teknikker og materialer i selvvalgte interesseområder

Underveisvurdering

Standpunktvurdering