Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBI01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produktutvikling og produksjon

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  dokumentere
  og
  vurdere
  eget arbeid innenfor gitte tidsrammer
 • bruke
  kunnskap om mote, trender, stilhistorie og ulike kulturer i eget arbeid
 • beskrive
  og
  bruke
  ulike komposisjonsvirkemidler for å oppnå ønsket uttrykk i eget arbeid
 • anvende
  fargelære i eget arbeid
 • innhente og
  anvende
  kunnskap om materialer og produkters egenskaper i eget arbeid
 • analysere
  ulike oppdrag og ta estetiske valg i samsvar med kundens ønsker og behov
 • utforske
  og
  bruke
  visuelle og digitale verktøy til idéutvikling og presentasjon av eget arbeid
 • anvende
  og velge egnede verktøy, maskiner og teknikker i framstillingen av produkter og tjenester
 • utføre enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser
 • holde orden i verkstedet og
  bruke
  materialer, kjemikalier, teknikker og utstyr i henhold til gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet
 • utforske
  og
  bruke
  teknikker og materialer i selvvalgte interesseområder

Underveisvurdering

Standpunktvurdering