Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon, kunde og arbeidsliv

 • analysere oppdrag og bestillinger fra kunder og bruke opplysningene i arbeidsprosessene
 • visualisere egne ideer overfor kunder og samarbeidspartnere
 • utvikle og presentere produkter og tjenester
 • vurdere og gjøre rede for ressursutnyttelse og kvalitet i produksjon, og reflektere over hvordan bærekraftige valg i eget arbeid kan påvirke samfunnet og naturen
 • bruke ulike kommunikasjonsformer i samhandling med kunder og samarbeidspartnere
 • beskrive og bruke markedsføring og salgsprosesser i forbindelse med produkter og tjenester
 • beregne pris på produkter og tjenester og vurdere lønnsomheten i en bestilling
 • anvende strategier for å møte og mestre forventninger fra kunder og andre
 • reflektere over ulike livsfaser, behov, kultur og tradisjoner, og bruke dette i kundeveiledning
 • vurdere og bruke gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet i eget praktisk arbeid
 • beskrive hvilke krav og forventninger som stilles til en profesjonell yrkesutøver, og reflektere over egen praksis
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering