Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBI01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon, kunde og arbeidsliv

 • analysere
  oppdrag og bestillinger fra kunder og
  bruke
  opplysningene i arbeidsprosessene
 • visualisere egne ideer overfor kunder og samarbeidspartnere
 • utvikle
  og
  presentere
  produkter og tjenester
 • vurdere
  og
  gjøre rede for
  ressursutnyttelse og kvalitet i produksjon, og
  reflektere
  over hvordan bærekraftige valg i eget arbeid kan påvirke samfunnet og naturen
 • bruke
  ulike kommunikasjonsformer i samhandling med kunder og samarbeidspartnere
 • beskrive
  og
  bruke
  markedsføring og salgsprosesser i forbindelse med produkter og tjenester
 • beregne pris på produkter og tjenester og
  vurdere
  lønnsomheten i en bestilling
 • anvende
  strategier for å møte og mestre forventninger fra kunder og andre
 • reflektere
  over ulike livsfaser, behov, kultur og tradisjoner, og
  bruke
  dette i kundeveiledning
 • vurdere
  og
  bruke
  gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet i eget praktisk arbeid
 • beskrive
  hvilke krav og forventninger som stilles til en profesjonell yrkesutøver, og
  reflektere
  over egen praksis
 • gjøre rede for
  og
  vurdere
  hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å
  utvikle
  et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering