Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBI01‑01)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter