VurderingsordningVg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBI01‑01)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister