Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme ja árvustallam Jo1 oahppogárvedime oahppoprográmma maŋŋela

 • adnet hiebalgis stratesjijjajt giellaåmastimen, tækstatjállemin ja guládallamin
 • adnet hiebalgis digitála ressursajt ja ietjá viehkkenævojt giellaåmastimen, tækstatjállemin ja aktisasjbargon
 • adnet jiednadime minsstarijt guládallamin
 • gulldalit, dádjadit ja adnet akademijjalasj gielav gå barggi ietjas njálmálasj ja tjálalasj tevstaj
 • ságastit dárkkelit ja moatte láhkáj avtatrajes ja tjielggasit, idiomáhtalasj moallánagáj ja moattebelak gárgadisstruktuvraj ma li hiebaduvvam ulmmáj, vuosstájválldáj ja dilláj
 • tjielggit iehtjádij argumentierimav ja adnet ja tjuovvolit iehtjádij oajvvadusájt gå ságasti ja dágástalli duon dán birra
 • adnet máhtov ieŋŋilsa ja ietjá gielaj muodugasjvuoda birra ietjas giellaåmastimen
 • adnet máhtov grammatihka ja tækstastruktuvraj birra gå barggá ietjas njálmálasj ja tjálalasj tevstaj
 • låhkåt ja dágástallat iesjguhtiklágásj tevstaj sisano ja vájkkudimnævoj birra, aktan tevsta majt iesj la válljim
 • låhkåt, analysierit ja dålkkut ieŋŋils tjáppagirjálasjvuodav
 • låhkåt ja buohtastahttet duov dáv ássjepruvssátevstajt sæmmi tiemá birra måttijn gáldojn ja lájttálisát árvustallat makta máhttá gáldojda luohtedit
 • adnet iesjguhtiklágásj gáldojt lájttális, ulmmelasj ja dárkkelis láhkáj
 • tjállet formála ja iehpeformála tevstajt, aj aktiduvvam, struktuvrajn ja tjielgasvuodajn. Tevsta galggi gåvvidit, subtsastit ja reflektierit hiebaduvvam ulmmáj, vuosstájválldáj ja dilláj
 • árvustallat ja giehtadallat ietjas tevstajt fágalasj ævtoj ja giellamáhto milta
 • gåvvidit guovdásj sivájt manen ieŋŋils la åvddånam væráltgiellan
 • åtsådit ieŋŋils værálda moattebelakvuodav ja sebrudagá vidjurijt ájgij tjadá ja reflektierit daj badjel
 • dágástallat ieŋŋils kultuvralasj moalgedimvuogij hámev, sisanov ja vájkkudimnævojt iesjguhtiklágásj medijájn, masi gulluji musihkka, filma ja spela, ja reflektierit daj badjel

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam