Ieŋŋilsa (ENG01‑04)
Máhtudakulme ja árvustallam

Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme 4. jahkedáse maŋŋela

 • åtsådit
  iesjguhtiklágásj báhkogirjijt ja gåktu dajt máhttá giellaåmastimen adnet
 • adnet
  digitála ressursajt åtsådittjat gielav ja iehtjádij siegen barggat
 • åtsådit
  ja
  adnet
  ieŋŋils alfabiehtav ja jiednadimminsstarav iesjguhtiklágásj ståhkam-, lávllom- ja giellaåmastimdåjmajn
 • gulldalit
  ja
  dádjadit
  bágojt ja moallánagájt hiebaduvvam tevstajn
 • adnet
  muhtem dábálasj bágutjijt, væhttsás moallánagájt ja álkkes frásajt ja gárgadisájt vaj oadtju viehkev dádjadittjat ja dádjaduvvat
 • sæbrrat ságastallamijda ietjas dárboj ja iehtjádij dåbdoj, árggabiejviellema ja berustimij birra ja tjuovvot ságastallama njuolgadusájt
 • ájttsat bágojt ja ståhkat daj ja moallánagáj ma li aktisattja ieŋŋilsij ja ietjá gielajda majt oahppe dåbddå
 • identifisierit báhkoklássajt hiebaduvvam tevstajn
 • tjuovvot álkkes duollatjállema ja gárgadisstruktuvraj njuolgadusájt
 • låhkåt ja
  dádjadit
  tevstajt majna li bágo ma jiednaduvvi gåktu tjáleduvvi, ja oahpes ja amás báhkogåvå
 • låhkåt ja
  dádjadit
  oahpes ja amás bágojt, frásajt ja gárgadisájt iesjválljidum tevstajn
 • låhkåt iesjguhtiklágásj tevstajt, aktan gåvvågirjijt, ja ságastallat daj birra
 • tjállet álkkes tevstajt ma ájádusájt ja vuojnojt åvddånbukti
 • ságastallat nágin bielij birra iesjguhtiklágásj iellemvuogijn, árbbedábijn ja dábijn ieŋŋils væráldin ja Vuonan
 • åttjudit bágojt, frásajt ja kultuvralasj máhtov ieŋŋils mánájgirjálasjvuoda ja mánájkultuvra baktu

Åhpadattijn árvustallam