Ieŋŋilsa (ENG01‑04)
Máhtudakulme ja árvustallam

Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme 2. jahkedáse maŋŋela

 • adnet
  digitála ressursajt vásedittjat gielav almma giellamodellaj ja ságastallamguojmij baktu
 • gulldalit
  ja dåbddåp giellajienajt ja stávvalijt bágojn
 • tjadnat giellajienajt bokstávajda ja stávvalminsstarijda ja biedjat bokstávvajienajt aktij báhkon
 • gulldalit
  ja
  åtsådit
  ieŋŋils alfabiehtav ja jiednaminsstarijt stågadijn ja lávlodijn
 • ájttsat dábálamos bágojt ja frásajt iesjguhtiklágásj tevstajn
 • gatjádallat ja vásstedit álkkes gatjálvisájda, tjuovvot álkkes bagádusájt ja
  adnet
  nágin væhttsás moallánagájt
 • oassálasstet hárjjidaládum dialåvgåjda ja spontána ságastallamijda ietjas dárboj ja dåbdoj, árggabiejviellema ja berustimij birra
 • ájttsat bágojt ma li aktisattja ieŋŋilsij ja ietjá gielajda majt oahppe dåbddå
 • gulldalit
  , låhkåt ja ságastallat álkkes tevstaj sisano birra aktan gåvvågirjij
 • låhkåt ja eksperimentierit tjálatjit oahpes bágojt, frásajt ja álkkes gárgadisájt
 • åmastit bágojt ja kultuvralasj máhtov ieŋŋils mánájgirjálasjvuoda ja mánájkultuvra baktu

Åhpadattijn árvustallam