Ieŋŋilsa (ENG01‑04)
Máhtudakulme ja árvustallam

Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme 10. jahkedáse maŋŋela

 • adnet
  moattebelak stratesjijjajt giellaåmastimen, tækstatjállemin ja guládallamin
 • adnet
  digitála ressursajt ja ietjá viehkkenævojt giellaåmastimen, tækstatjállemin ja aktisasjbargon
 • adnet
  jiednadime guovdásj minsstarijt gå guládallá
 • gulldalit
  ja
  dádjadit
  bágojt ja moallánagájt duon dán ieŋŋils variántajn
 • ságastit avtat rajes ja tjielggasit báhkoboanndudagájn ja idiomáhtalasj moallánagáj ma li hiebaduvvam ulmmáj, vuosstájválldáj ja dilláj
 • gatjádallat ja tjuovvolit oajvvadusájt ságastallamin duon dán ássje birra ma li hiebaduvvam ulmijda, vuosstájválldijda ja dilijda
 • åtsådit
  ja
  gåvvidit
  muhtem gielalasj muodugasjvuodajt ja sieradusájt ieŋŋilsa ja ietjá gielaj gaskan majt oahppe dåbddå, ja ságastallat daj birra ja
  adnet
  dav ietjas giellaåmastimen
 • adnet
  máhtov báhkoklássaj ja gárgadisstruktuvraj birra gå barggá ietjas njálmálasj ja tjálalasj tevstaj
 • tjuovvot duollatjállema, báhkosåjådime, gárgadisåhpa ja tækstastruktuvra njuolgadusájt
 • låhkåt, dágástallat ja vijddásabboj gaskostit iesjguhtiklágásj tevstaj sisanov, aj tevstajt majt iesj la válljim
 • låhkåt ja
  dålkkut
  ieŋŋils tjáppagirjálasjvuodav, aktan nuorajgirjálasjvuodav, ja
  reflektierit
  daj badjel
 • låhkåt ássjepruvssátevstajt ja
  árvustallat
  man luohtedahtte gáldo li
 • adnet
  gáldojt lájttálisát ja dárkkelit
 • tjállet formála ja iehpeformála tevstajt, aj aktiduvvam, struktuvrajn ja tjielgasvuodajn. Tevsta galggi gåvvidit, subtsastit ja reflektierit hiebaduvvam ulmmáj, vuosstájválldáj ja dilláj
 • giehtadallat ietjas tevstajt iehtjádij vuojnoj ja giellamáhto milta
 • gåvvidit
  ieŋŋilsa rållav Vuonan ja væráldin ja
  reflektierit
  dan badjel
 • åtsådit
  iemeálmmugij vidjurijt ieŋŋils væráldin ja Vuonan ja
  reflektierit
  daj badjel
 • åtsådit
  ja
  gåvvidit
  iellemvuogijt, ájádallamvuogijt, guládallamvuogijt ja moattebelakvuodajt ieŋŋils væráldin
 • åtsådit
  ja vijddásabbo gaskostit ieŋŋils kultuvralasj åvddånbuktemvuogij sisanov iesjguhtiklágásj medijájn massta iesj berus

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam