Tverrfaglige temaerVg2 automatisering (AUT02‑03)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling