Grunnleggende ferdigheterVg2 automatisering (AUT02‑03)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter