Vg2 automatisering (AUT02‑03)
Kjerneelement

Automatisering og robotisering

Energi, miljø og berekraft

Maskiner, verktøy og materiale

Produktutvikling og nyskaping

Lover og forskrifter