Videregående opplæring

FagkodeTittel
AUT2004Automatiseringssystemer
AUT2005Elenergisystemer
AUT2006Tverrfaglig eksamen i automatisering
AUT2102Automatisering