Vg2 automatisering (AUT02‑03)
Grunnleggende ferdigheter

Ingen valgte

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter