Vg2 ambulansefag (AMB02‑03)
Kjerneelementer

Dialog, relasjon og veiledning

Akuttmedisin og helsefaglige emner

Ambulanseoppdrag og ambulanseoperative emner