KjerneelementerVg2 ambulansefag (AMB02‑03)

Dialog, relasjon og veiledning

Akuttmedisin og helsefaglige emner

Ambulanseoppdrag og ambulanseoperative emner