Kompetansemål og vurderingVg2 ambulansefag (AMB02‑03)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling 

 • gjøre rede for
  ambulansefagets plass i helsevesenet og gi eksempler på samhandling med andre yrkesgrupper i ulike pasientforløp
 • gjøre rede for
  kommunikasjonssystemer i ambulansetjenesten og
  bruke
  samband og sambandsuttrykk
 • reflektere
  over og demonstrere kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende, kolleger og personell fra ulike kulturer de samarbeider med, på en tydelig og tillitsfull måte
 • møte alle mennesker med respekt og likeverd
 • gjøre rede for
  hva yrkesetikk er og
  reflektere
  over etiske problemstillinger
 • reflektere
  over hvordan man håndterer hendelser og situasjoner med døende og døde pasienter
 • reflektere
  over hvordan stressreaksjoner kan påvirke ambulansearbeideren, og
  beskrive
  ulike mestringsstrategier
 • gjøre rede for
  og demonstrere ulike strategier for konflikthåndtering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering