Vg2 ambulansefag (AMB02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling 

  • gjøre rede for ambulansefagets plass i helsevesenet og gi eksempler på samhandling med andre yrkesgrupper i ulike pasientforløp
  • gjøre rede for kommunikasjonssystemer i ambulansetjenesten og bruke samband og sambandsuttrykk
  • reflektere over og demonstrere kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende, kolleger og personell fra ulike kulturer de samarbeider med, på en tydelig og tillitsfull måte
  • møte alle mennesker med respekt og likeverd
  • gjøre rede for hva yrkesetikk er og reflektere over etiske problemstillinger
  • reflektere over hvordan man håndterer hendelser og situasjoner med døende og døde pasienter
  • reflektere over hvordan stressreaksjoner kan påvirke ambulansearbeideren, og beskrive ulike mestringsstrategier
  • gjøre rede for og demonstrere ulike strategier for konflikthåndtering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering