Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Tverrfaglege tema

Ingen valde

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling