Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Gyldigheit og innføring

Gjeldande versjon

Utgåtte versjonar