Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Kjerneelement

Aktivisering og meistring

Aktivitetsleiing og administrasjon

Kvalitetssikring, etikk og teknologi