Veilederen Spesialundervisning

1.4 Lokalt arbeid med læreplaner

Lokalt arbeid med læreplaner skal bidra til å sikre at elevene får den opplæringen de har krav på. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er formet slik at skoleeier må tilpasse læreplanene for fag etter lokale forhold.

Dette gir et stort lokalt handlingsrom for den enkelte skoleeier. Opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og elevgruppe og dermed legge til rette for deres læring og utvikling.

Læreplanverket gjelder i utgangspunktet også for spesialundervisningen. Det skal være sammenheng mellom de individuelle opplæringsplanene og andre lokale læreplaner.

Les mer om læreplanverket

Se veileder i lokalt arbeid med læreplan