Regelverk for nyankomne barn og elever

Noen bestemmelser i regelverket for barnehage og skole er spesielt aktuelle for nyankomne barn og elever.