Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring

Fra 1. januar 2020 ble det bestemt at kommunene og fylkeskommunene kan rkv på andre språk enn norsk og samisk. Det har det ikke vært lov til før. Endringen åpner også for at realkompetansevurderingen kan gjennomføres med tolk.

Dette er et tilbud som kommunene og fylkeskommunene kan velge å gi dersom tilgang på språk- og fagkompetanse, gjør det mulig å gjennomføre en rkv på det språket den voksne ønsker.

Hvordan dette skal gjøres er opp til den enkelte kommune og fylkeskommune. Det er viktig å merke seg at selv om rkv foretas på andre språk enn norsk og samisk gjelder de samme kravene til rkv. Det betyr blant annet at det gjelder det samme kravet til at rkv blir utført på «forsvarlig grunnlag», «likeverdig kompetanse» osv.

Innhold