Mer grunnskoleopplæring til ungdom - veileder

Kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som likevel har behov for mer grunnskoleopplæring.

Det er et viktig mål at stadig flere unge skal fullføre og bestå videregående opplæring. Derfor har departementet utvidet handlingsrommet i opplæringsloven, slik at unge som har behov for det kan få tilbud om mer grunnskoleopplæring.

Denne veilederen gir en kort innføring i endringen i regelverket og hva lovendringen innebærer. Vi omtaler muligheter og begrensninger knyttet til å utvikle tilbud til elevene i målgruppen.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}