Mer grunnskoleopplæring til ungdom - veileder

5 Dokumentasjon

Tilbud om mer grunnskoleopplæring innebærer at deltakerne får mulighet til å forbedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Se mer om dette i føringsskrivet for grunnskolen kapittel 10.