5 Dokumentasjon

Tilbud om mer grunnskoleopplæring innebærer at deltakerne får mulighet til å forbedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Se mer om dette i føringsskrivet for grunnskolen kapittel 10. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}