Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2023

10. Mer grunnskoleopplæring

Formålet med ordningen er å bidra til at den enkelte deltaker har et best mulig utgangspunkt for å begynne på og gjennomføre videregående opplæring. Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt et vitnemål fra grunnskolen). Ordningen må ikke forveksles med ungdommer som søker om et ekstra år på grunnskolen (se pkt. 12 andre avsnitt). Mer grunnskoleopplæring vil si at deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Fylkeskommunen eller kommunen har ansvar for å skrive ut vitnemål.

Deltakere som oppfyller vilkårene for mer grunnskoleopplæring skal følge forskriften kapittel 4 "om individuell vurdering i grunnskolen særskilt organisert for voksne". I grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven kapittel 4A skal det ikke gis halvårsvurdering i orden eller i adferd. Dere skal heller ikke føre fravær. Direktoratet understreker imidlertid at dersom deltakeren har et stort fravær, kan det føre til at læreren ikke har grunnlag for vurdering. Det innebærer at deltakerens fravær likevel kan få betydning.

Når dere skal føre nye karakterer, skal dere føre de på grunnskolevitnemålet som de har fra før. Beste karakter oppnådd i faget påføres vitnemålet. Det kan være deltakere i ordningen som allerede oppfyller kravet til eksamen (en skriftlig sentralt gitt eksamen og en lokalt gitt muntlig eksamen). Dersom det fremgår av læreplanen for faget at deltakeren skal trekkes ut til eksamen, skal deltakeren likevel være med i trekket. Det gjelder også dersom deltakeren allerede har bestått eksamen i faget. Også her skal beste karakter påføres vitnemålet. Dersom deltakeren ikke forbedrer karakteren i et fag, blir deltakeren stående med den opprinnelige karakteren på vitnemålet.

Opplæringsloven § 4A-1 andre ledd.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-3, 4-9 til 4-11, 4-12 til 4-13, 4-14 til 4-26 og 4-27 til 4-34.

Til veileder om mer grunnskoleopplæring.