Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2018

10. Mer grunnskoleopplæring

Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt et vitnemål fra grunnskolen). Behovet for mer grunnskoleopplæring er knyttet til den enkeltes mulighet til å fullføre videregående opplæring. Mer grunnskoleopplæring vil si at deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Kommunen har ansvar for å skrive ut vitnemål.

Deltakere som oppfyller vilkårene for mer grunnskoleopplæring skal følge forskriften kapittel 4 om individuell vurdering i grunnskolen særskilt organisert for voksne. Dere skal derfor føre på samme måte som for voksne i punkt 11.

Sluttvurderinger for disse deltakerne er standpunktkarakterer, realkompetansevurdering og eksamenskarakterer.

I grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven kapittel 4A skal det ikke gis halvårsvurdering i orden eller i oppførsel. Dere skal heller ikke føre fravær. Direktoratet understreker imidlertid at dersom deltakeren har stort fravær, kan det føre til at læreren ikke har grunnlag for vurdering. Det innebærer at deltakerens fravær likevel kan få betydning.

Opplæringsloven § 4A-1.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-3, 4-11 til 4-13, 4-14 til 4-17, 4-18 til 4-30 og 4-31 til 4-33a.

Lenke til veileder om mer grunnskoleopplæring;

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Minoritetsspraklige/mer-grunnskoleopplaring-til-ungdom---veileder/

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!