Kjennetegn på måloppnåelse – matematikk fordypning 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan fordypning i matematikk (MAT07-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven viser kreativitet ved å bruke teknologi i utforsking av enkelte matematiske strukturer og sammenhenger.Eleven viser kreativitet ved å bruke teknologi i utforsking av matematiske strukturer og sammenhenger.Eleven viser kreativitet og refleksjon ved bruke teknologi i utforsking av matematiske sammenhenger.
Eleven planlegger, utfører og presenterer deler av selvvalgt arbeid.Eleven planlegger, utfører og presenterer selvvalgt arbeid.Eleven planlegger, utfører, kritisk vurderer og presenterer selvvalgt arbeid.
Eleven leser matematiske modeller som beskriver dagligliv og samfunn.Eleven lager og vurderer matematiske modeller som beskriver dagligliv og samfunn.Eleven lager matematiske modeller for å beskrive dagligliv og samfunn og tolker og vurderer gyldighet og begrensninger.
Eleven forklarer deler av egne fremgangsmåter og løsninger. Eleven resonnerer og forklarer egne og andres fremgangsmåter og løsninger.Eleven resonnerer og argumenterer for egne og andres fremgangsmåter og løsninger.
Eleven bruker et enkelt matematisk språk når deler av ideer og løsninger kommuniseres.Eleven bruker et matematisk språk i kommunikasjon av ideer, vurderinger og sammenhenger.Eleven bruker et rikt og hensiktsmessig matematisk språk i resonnement og kommunikasjon av ideer, vurderinger og sammenhenger.