Modulstrukturert opplæring for voksne

Fra august 2024 skal 13 lærefag tilbys som moduler for voksne i videregående opplæring. 

Videregående opplæring for voksne (VOV)

Modulstrukturert opplæring er en måte å organisere opplæring fram mot et fagbrev på, som er bedre tilpasset den voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp. 

Udir har ansvar for utvikling av læreplaner i videregående opplæring for voksne. Læreplanene var på høring frem til 1. desember 2023. Forslag til vurderingsordninger er fortsatt på høring. 

Forberedende opplæring for voksne (FOV)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for å utvikle læreplaner og vurderingsordninger i forberedende opplæring for voksne (FOV). Vurderingsuttrykket i FOV og VOV er ikke det samme. I FOV foreslås en tredelt karakterskala i modulene 1-3, og tallkarakterer med karakterskalaen 1-6 foreslås for modul 4.

Høring om forslag til læreplaner i FOV ble avsluttet 1. desember 2023. 

Høring av vurderingsuttrykk og vurderingsordning i FOV ble avsluttet 31. januar 2024.

Høringswebinar

Vi har gjennomført et høringswebinar med informasjon om modulbasert læreplaner, vurdering og om kombinasjonsløp. Se opptak av webinaret