Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Tekniske løsninger for skjerming

Begrenset innhold-modus er et alternativ for skjerming av barn for skadelig innhold. Begrenset innhold-modus kan brukes i søkemotorer eller tjenesteplattformer som sosiale media, underholdningsportaler, søkemotorer dedikert til barn, bloggtjenester eller andre.

På noen av plattformene er det relativt enkelt å eliminere innhold som ikke skal vises i søkeresultatene, for eksempel pornografi. De fleste populære søkemotorer og tjenesteplattformer er utstyrt med denne type filtreringsmekanismer, men ingen av mekanismene er 100 % effektive og det er relativt enkelt å omgå begrensningene.

Praktisk sett er det også umulig å utelukke at barn blir eksponert for et uønsket innhold tilfeldig, gjennom filmer, videoklipp, bilder, kommentarer til avisartikler eller blogger. Mange plattformer tilbyr muligheter for rapportering av upassende innhold. For å gjøre tjenestene bedre bør man benytte disse mulighetene.

Bruk av Begrenset innhold-modus forutsetter at plattformene administreres av ressurser med IT-kompetanse og i dialog med pedagogisk ansvarlige, gjerne sentralt hos skoleeiere.

Filtrering av innhold på internett

En annen måte å skjerme barn for skadelig innhold er ved å bruke internettfilter. Dette er et programvareverktøy som gjør at systemadministratorer kan kontrollere listen over tillatte søkeord, og blokkere bestemte søkeord, nettsteder eller programmer/tjenester. På denne måten beskyttes barna mot tilgang til pornografisk materiale og vold på internett.

Internettfilter er et av de mest omtalte tekniske hjelpemidler for å skjerme barn fra skadelig innhold på internett og de omtales som «familiefilter», «tilgangsvakt», «innholdskontroller», «innholdsfilter» eller lignende (eng. «parental control», «internettfilter»). Man skiller mellom beskyttelse på enhetsnivå og nettverksnivå.

Begrensninger ved bruk av filter

Innholdsfiltre har tekniske begrensninger for bruken, og virker hovedsakelig ved å filtrere pornografi og vold på nettsteder og e-post. De kan ikke filtrere tjenester som p2p-programmer (person-til-person), online spill, chatter eller direktemeldinger. De kan bare blokkere dem helt. De beskytter heller ikke mot å etablere kontakter online.

Et filter som tar mye kontroll og som er vanskelig å omgå innebærer i praksis enten en overvåkning og analyse av nett-trafikken, eller overstyring av brukerens utstyr, og vil kunne føre til både sikkerhets- og personvernutfordringer.