Slik søker du på modulene

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen du ønsker å studere ved.

Du kan søke på følgende videreutdanningstilbud: 

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Juss for ledere

Ledelse av profesjonsfelleskap og læreplanarbeid / Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap 

Ledelse og digitalisering

 

Ta direkte kontakt med studiestedet for informasjon om søknadsprosessen eller spørsmål knyttet til studiet.

Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden din fra eier, slik som du trenger når du søker styrer- eller rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel til at du har dialog med eier om søknaden, deltakelse og tilrettelegging for studiene.