Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for barnehagelærere var 1. mars.

Hvem kan søke?

Følgende kan søke om videreutdanning:

  • barnehagelærere som er ansatt i en barnehage
  • andre med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å utdanne seg som pedagogiskleder ved studere TiB (tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk) 

Viktige datoer i studieåret 2021/2022

1. februar: Søknadsskjema for barnehagelærere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for barnehagelærere

15. mars: Frist for barnehageeier/styrer i private barnehager for å godkjenne eller avslå og prioriteremellom godkjente søknader

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av eier/styrer

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studiene

1. september: Frist for eiere/styrere for å bekrefte deltakelse

Oktober/november 2021: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret til kommunene

15. mars 2021: Frist for eiere/styrere for å bekrefte fortsatt deltakelse i vårsemesteret

Studietilbud

Oversikt over alle studietilbud finner du i Udir studiekatalog. Tilbud for 2021 var tilgjengelig fra 1. februar.

Søknadsskjema var tilgjengelig i fra 1. februar til 1. mars.

Søknadsprosessen

1. Snakk med arbeidsgiver

Snakk med arbeidsgiveren din og vurder hvilken kompetanse du og barnehagen du jobber i har behov for.

2. Finn et studietilbud

Finn et studietilbud som passer for deg i Udir studiekatalog.

3. Informer arbeidsgiver

Informer arbeidsgiveren din om at du søker på studiet og om tilretteleggingsmidler.

Om tilretteleggingsmidler

Når du søker studieplass søker du samtidig om tilretteleggingsmidler.

Tilretteleggingsmidler blir utbetalt til barnehagen, og midlene skal komme den enkelte barnehageansatte som deltar i videreutdanningsstudier til gode. Arbeidsgiver og du som studerer må ha dialog om hvordan midlene skal brukes.

Midlene kan for eksempel brukes til å dekke:

  • vikarutgifter
  • utgifter til reise og opphold for deg som studerer
  • semesteravgift
  • innkjøp av studiemateriell

Her finner du informasjon til barnehageeier om tilretteleggingsmidler.

4. Fyll ut søknadsskjema

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars. Du må logge deg inn i ID-Porten eller Feide, og du kan selv redigere søknaden din frem til søknadsfristen 1. mars.

Når søknaden er sendt får du en kvittering på e-post.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?

Etter søknadsfristen 1. mars skal arbeidsgiver godkjenne eller avslå søknaden din. Fristen for arbeidsgiver for å godkjenne eller avslå søknader var 15. mars. Du får en e-post hvor det står om søknaden din er godkjent eller avslått.

Det er kun søknader som er godkjent av arbeidsgiver som blir behandlet av Utdanningsdirektoratet.

Det er universitet eller høgskolen som gjør det endelige opptaket til studiet, innen utgangen av mai.

Studiestart er i august / september.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!