Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for barnehagelærere er 1. mars. 

Hvem kan søke?

Følgende kan søke om videreutdanning:

  • barnehagelærere som er ansatt i en barnehage
  • andre ansatte i barnehagen med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å utdanne seg som pedagogiskleder ved studere TiB (tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk)

Studietilbud

Oversikt over alle studietilbud finner du i Udir studiekatalog. Katalogen er tilgjengelig fra 1. februar.

Fra 2022 kan barnehagelærere også søke på studietilbud utenfor Udirs studiekatalog. Dette er andre tilbud som universitet eller høgskoler tilbyr til barnehagelærere.

Barnehagelærere kan søke på studier på inntil 30 studiepoeng per studieår, og søke om å få dekket studieavgift på inntil 30 000 kroner for hvert semester.

Barnehager med deltagere på studietilbud utenfor Udirs studiekatalog vil få tilretteleggingsmidler på 80 000 kroner per studieår for studier på 30 studiepoeng. For studier på 15 studiepoeng utbetales 40 000 kroner. Barnehager med deltagere på studietilbud på mer enn 30 studiepoeng kan søke på nytt om støtte neste studieår. Det er ingen garanti for at en innvilges studieplass påfølgende studieår.

Søkere til spesialpedagogikk og samiske fag vil bli prioritert våren 2022.

For søkere til andre studietilbud gjelder ellers de samme prosedyrene som for søkere på studietilbud i Udirs studiekatalog for barnehagelærere.

Søknadsprosessen

1. Snakk med arbeidsgiver

Snakk med arbeidsgiveren din og vurder hvilken kompetanse du og barnehagen du jobber i har behov for.

2. Finn et studietilbud

Finn et studietilbud som passer for deg i Udir studiekatalog, eller et annet studietilbud som Universitet eller høgskoler tilbyr til barnehagelærere.

3. Informer arbeidsgiver

Informer arbeidsgiveren din om at du søker på studiet og om tilretteleggingsmidler.

Om tilretteleggingsmidler

Når du søker studieplass søker du samtidig om tilretteleggingsmidler.

Tilretteleggingsmidler blir utbetalt til barnehagen, og midlene skal komme den enkelte barnehageansatte som deltar i videreutdanningsstudier til gode. Arbeidsgiver og du som studerer må ha dialog om hvordan midlene skal brukes.

Midlene kan for eksempel brukes til å dekke:

  • vikarutgifter
  • utgifter til reise og opphold for deg som studerer
  • semesteravgift
  • innkjøp av studiemateriell

Her finner du informasjon til barnehageeier om tilretteleggingsmidler.

4. Fyll ut søknadsskjema

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars. Du må logge deg inn med ID-Porten eller Feide, og du kan selv redigere søknaden din frem til søknadsfristen 1. mars.

Når søknaden er sendt får du en kvittering på e-post.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?

Etter søknadsfristen 1. mars skal arbeidsgiver godkjenne eller avslå søknaden din. Fristen for arbeidsgiver for å godkjenne eller avslå søknader var 15. mars. Du får en e-post hvor det står om søknaden din er godkjent eller avslått.

Det er kun søknader som er godkjent av arbeidsgiver som blir behandlet av Utdanningsdirektoratet.

Det er universitet eller høgskolen som gjør det endelige opptaket til studiet, innen utgangen av mai.

Studiestart er i august / september.