Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen er 1. mars. Finn informasjon om studietilbud, søknadsprosessen og frister.

Hvem kan søke?

Følgende kan søke om videreutdanning:

  • barnehagelærere som er ansatt i en barnehage
  • andre ansatte i barnehagen med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å utdanne seg som pedagogiskleder ved studere TiB (tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk), jf. barnehageloven § 25 om pedagogisk bemanning.  

Studietilbud i Udirs studiekatalog

Oversikt over alle studietilbud finner du i Udir studiekatalog. Katalogen er tilgjengelig fra 1. februar.

Barnehagelæreren kan bare søke på ett studietilbud, men det er mulig å angi første- og andreprioritet for studiested, hvis flere studiesteder tilbyr studietilbudet. 

 

Studietilbud utenfor Udirs studiekatalog

Barnehagelærere kan også søke på studietilbud utenfor Udirs studiekatalog. Dette er andre tilbud som universiteter eller høgskoler tilbyr til barnehagelærere. Udir innvilger kun søknader til studier som er rettet mot arbeid i barnehagen.

Barnehagelærere kan søke på studier på inntil 30 studiepoeng per studieår, og søke om å få dekket studieavgift på inntil 30 000 kroner for hvert semester.

 

For å søke på studietilbud utenfor studiekatalogen må barnehagelærer:

  • velge “annet studietilbud” i søknadsskjema
  • selv søke studieplass ved en høgskole eller et universitet

 

For søkere til andre studietilbud gjelder ellers de samme prosedyrene som for søkere til studietilbud i Udirs studiekatalog. Søkere til spesialpedagogikk og samiske fag vil bli prioritert våren 2023.

Søknadsprosessen

1. Snakk med arbeidsgiver

Snakk med arbeidsgiveren din og vurder hvilken kompetanse du og barnehagen du jobber i har behov for.

2. Finn et studietilbud

Finn et studietilbud som passer for deg i Udir studiekatalog, eller et annet studietilbud som universiteter eller høgskoler tilbyr til barnehagelærere. 

3. Informer arbeidsgiver

Informer arbeidsgiveren din om at du søker på studiet og om tilretteleggingsmidler. Når du søker studieplass søker du samtidig om tilretteleggingsmidler. Les mer om tilretteleggingsmidler her.

4. Fyll ut søknadsskjema

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars. Du må logge deg inn med ID-Porten eller Feide. Du kan selv redigere søknaden din frem til søknadsfristen 1. mars.

Når søknaden er sendt får du en kvittering på e-post.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?

Etter søknadsfristen 1. mars skal arbeidsgiver godkjenne eller avslå søknaden din. Fristen for arbeidsgiver til å godkjenne, avslå og prioritere søknader er 15. mars. Du vil da motta en e-post hvor det står om søknaden din er godkjent eller avslått.

Det er kun søknader som er godkjent av arbeidsgiver som blir behandlet av Utdanningsdirektoratet.

Det er universitetet eller høgskolen som foretar det endelige opptaket til studiet, innen utgangen av mai.

Studiestart er i august / september.