Slik søker du

Fra 1. februar kan barnehagelærere og andre pedagoger søke videreutdanning. Studieåret 2017-2018 blir det tilbudt studier i læringsmiljø, språk, realfag, veilederutdanning for praksislærere og Tileggstudanning i barnehagepedagogikk.

Hvem kan søke?

Alle barnehagelærere eller andre med treårig barnefaglig utdanning som er i et ansettelsesforhold i en barnehage kan søke.

Viktige datoer i studieåret 2017-2018

1. februar: Søknadsskjema for barnehageansatte blir tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for å søke studietilbud og tilretteleggingsmidler

15. mars: Frist for barnehageeiere/ledere i private barnehager til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet til å behandle søknader som er godkjent av barnehageeiere/ledere i private barnehager

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studietilbud

1. september: Frist for barnehageeiere/ledere i private barnehager til å bekrefte studiedeltagelse

Desember 2017: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret (25 000 kroner) til kommunen som barnehagemyndighet. Myndigheten utbetaler midlene videre til kommunale og private barnehager i kommunen

Studietilbud

Studieåret 2017-2018 kan du søke videreutdanningstilbud i Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, Språklæring og språkutvikling, Naturfag og matematikk, Veilederutdanning for praksislærere og Tileggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Oversikt over alle studietilbud finner du i Udir studiekatalog

Søknadsskjema er tilgjengelig i fra 1. februar til 1. mars.

Søknadsprosessen

1. Snakk med arbeidsgiver

Snakk med arbeidsgiveren din og vurder hvilken kompetanse du og barnehagen du jobber i har behov for.

2. Finn et studietilbud

Finn et studietilbud som passer for deg i Udir studiekatalog.

3. Informer arbeidsgiver

Informer arbeidsgiveren din om at du søker på studiet og om tilretteleggingsmidler.

Om tilretteleggingsmidler

Når du søker studieplass søker du samtidig om tilretteleggingsmidler.

Tilretteleggingsmidler blir utbetalt til barnehagen, og midlene skal komme den enkelte barnehageansatte som deltar i videreutdanningsstudier til gode. Arbeidsgiver og du som studerer må ha dialog om hvordan midlene skal brukes.

Midlene kan for eksempel brukes til å dekke:

  • vikarutgifter
  • utgifter til reise og opphold for deg som studerer
  • semesteravgift
  • innkjøp av studiemateriell

Her finner du informasjon til barnehageeier om tilretteleggingsmidler.

4. Fyll ut søknadsskjema

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars. Du må logge deg inn med ID-Porten eller Feide, og du kan selv redigere søknaden din frem til søknadsfristen 1. mars.

Når søknaden er sendt får du en kvittering på e-post.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?

Etter søknadsfristen 1. mars skal arbeidsgiver godkjenne eller avslå søknaden din. Fristen for arbeidsgiver for å godkjenne eller avslå søknader er 15. mars. Du får en e-post hvor det står om søknaden din er godkjent eller avslått.

Det er kun søknader som er godkjent av arbeidsgiver som blir behandlet av Utdanningsdirektoratet.

Fra midten av april kan arbeidsgiver se resultatet av direktoratets søknadsbehandling. arbeidsgiver skal informere deg om du har fått tilbud om studieplass eller ikke.

Det er universitet eller høgskolen som gjør det endelige opptaket til studiet, innen utgangen av mai.

Studiestart er i august / september.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!