Søknadsprosessen og viktige frister – barnehagelærere

Finn informasjon om stegene i søknadsprosessen og viktige frister. Fristen for å søke på videreutdanning er 1. mars hvert år.

Steg i søknadsprosessen

Barnehageeier skal følge opp barnehagelærere