Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning vil motta 70 000 kr i tilretteleggingsmidler per ansatt. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet.

Tilretteleggingsmidler for videreutdanning

Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt. Dette er studieplasser som er tildelt via Utdanningsdirektoratets søkeportal, og gjelder følgende studier:

  • Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet
  • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
  • Barns språkutvikling og språklæring 
  • Realfag i barnehagen
  • Spesialpedagogikk
  • Veilederutdanning for praksislærere
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Barnehageeiere som har deltakere i disse videreutdanningstilbudene får tilretteleggingsmidler. Midlene blir utbetalt til kommunen som igjen utbetaler til barnehagen hvor den som studerer jobber.

Hvor mye midler får barnehagen?

Barnehageeier får 70 000 kroner i tilretteleggingsmidler for ansatte som tar 30 studiepoeng over to semestre i studieåret 2021-2022.

Midlene utbetales i to omganger. Utbetaling for høsten er i desember. Andre utbetaling er  i juni for vårsemesteret. Forutsetning for å få utbetalt midler for vårsemesteret er at den ansatte har fulgt studieprogresjon.

Dersom den ansatte avbryter studiet blir tilretteleggingsmidlene redusert.

Hva kan midlene brukes til?

Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Barnehageeiere må bli enige med sine ansatte om hvordan tilretteleggingsmidlene skal brukes.

Ansatte som studerer, kan blant annet ha behov for permisjon med lønn. Midlene skal brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Vær oppmerksom på at semesteravgift ikke er det samme som studieavgift. Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Studieavgift for tilbud i Udirs studiekatalog er dekket.

Har du spørsmål?

Send en e-post til vubarnehage@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!