Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning vil motta 70 000 kr i tilretteleggingsmidler per ansatt. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet.

Tilretteleggingsmidler for videreutdanning

Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt. Dette er studieplasser som er tildelt via Utdanningsdirektoratets søkeportal, og gjelder følgende studier:

  • Språkutvikling og språklæring
  • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse
  • Naturfag og matematikk
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB)
  • Veilederutdanning for praksislærere

Barnehageeiere som har deltakere i disse videreutdanningstilbudene får tilretteleggingsmidler. Midlene blir utbetalt til barnehagen hvor den ansatte jobber.

Hvor mye midler får barnehagen?

Barnehageeier får 70 000 kroner i tilretteleggingsmidler for ansatte som tar 30 studiepoeng over to semestre i studieåret 2019-2020.

Midlene utbetales i to omganger. Utbetaling for høsten 2019 er i desember. Andre utbetaling er våren 2020. Forutsetning for å få utbetalt midler våren 2020 er at den ansatte har fulgt studieprogresjon.

Dersom den ansatte avbryter studiet blir tilretteleggingsmidlene redusert.

Hva kan midlene brukes til?

Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Barnehageeiere må bli enige med sine ansatte om hvordan tilretteleggingsmidlene skal brukes.

Ansatte som studerer kan blant annet ha behov for permisjon med lønn. Midlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Vær oppmerksom på at semesteravgift ikke er det samme som studieavgift. Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Studieavgift for tilbud i Udirs studiekatalog er dekket.

Har du spørsmål?

Send en e-post til vubarnehage@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!