Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Vurdering

Vg3 romteknologi

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Romteknologi og satellitteknikk

Telemetri

Romfysikk

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

Eleven skal ha standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Romteknologi og satellitteknikk

Romfysikk

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse programfagene. Eksamenen utarbeides og sensureres lokalt.

Telemetri

Eleven kan trekkes ut til en praktisk eksamen i programfaget. Eksamenen utarbeides og sensureres lokalt.

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

Eleven kan trekkes ut til en praktisk eksamen i programfaget. Eksamenen utarbeides og sensureres lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Romteknologi og satellitteknikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Telemetri

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Romfysikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

I matematikk og naturfag, påbygging til generell studiekompetanse følger eleven eller privatisten vurderingsordningene i de nasjonale læreplanene.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 12 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!