Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Romteknologi og satellitteknikk

Romteknologi og satellitteknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser og simuleringsprogrammer
 • henvise til gjeldende standarder for romteknologi
 • beregne satellittbaner
 • beskrive ulike romtransportsystemer
 • gjøre rede for satellitters rommiljø og krefter og påvirkninger som de utsettes for under oppskyting
 • forklare ulike typer energiforsyning, retningskontroll og temperaturkontroll på plattformer i rommet
 • forklare bruk av radiolink for telekommando, fjernmåling, målfølging og kontroll
 • beskrive ulike oppdrag og nyttelaster en satellitt kan ha
 • beskrive strategi for oppdeling av bakke- og romsegment
 • forklare kommunikasjonssatellitters formidling av ulike typer informasjon mellom to eller flere steder på jorden
 • beskrive prinsippene for satellittnavigasjon, bruk av GPS og satellittelefon
 • gjøre rede for programmer for den tekniske og vitenskapelige utforskningen av verdensrommet
 • bruke etablerte romteknologisentre for læring om romteknologi og bruke engelsk som kommunikasjonsspråk
 • bruke radiokommunikasjonsutstyr for satellittkommunikasjon på tillatte frekvensbånd og bruke engelsk som kommunikasjonsspråk
 • gjøre rede for prosjekter for studier av vektløshet
 • utføre forsøk med solcellepaneler
 • planlegge, konstruere, dokumentere og teste ut en satellittmodell
 • utføre kontrollerte romrelaterte forsøk med laserteknologi
 • utføre forsøk med treningssatellitt for kontakt med kontrollstasjon, antennestyring og kontroll av status for spenninger, strømmer og temperatur
 • utføre forsøk med varmesøkende og infrarødt kamera og redegjøre for den prinsipielle virkemåten
 • gjøre rede for norsk romforskning og industri, utvikling og deltakelse i internasjonale prosjekter
 • gjøre rede for spin-off-effekter av romteknologisk forskning og utvikling
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 8 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!