Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser
 • gjøre rede for anvendelser av GIS og fjernanalyse i ulike fagområder
 • forklare grunnleggende teknikker i GIS og anvende dem i praksis
 • bruke standard programvare for GIS og bildebehandling
 • arbeide selvstendig med ulike typer av geografiske data i et GIS
 • beskrive ulike kartprojeksjoner og koordinatsystemer
 • forklare ulike datafangstmetoder og vurdere anvendelsen
 • bygge opp en database og gjøre rede for ulike databasesystemer og datakomprimering
 • bruke ulike analysemetoder basert på raster- og vektordata
 • gjøre rede for interferometri
 • utføre tredimensjonale analyser
 • visualisere analyseresultater
 • gjøre rede for datakvalitet og metadata
 • beskrive ulike navigasjons- og posisjoneringssystemer
 • beskrive prinsippene for fjernanalyse
 • forklare aktive og passive sensorer og deres bruksområder
 • utføre ulike analyser av fly- og satellittbilder
 • korrigere satellittbilder, slik at de kan brukes sammen med kart
 • beskrive anvendelser av fjernanalyse av jorda og utenfor jorda
 • bruke GIS-kompetanse i inn- og utland
 • gjøre rede for hvordan GIS brukes for å vise global miljøstatus og kan bidra til bærekraftig utvikling
 • bruke internettsider og -portaler som er basert på GIS og fjernanalyse

Side 11 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!