Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I romteknologi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i romteknologi innebærer å beskrive egne observasjoner, eksperimenter, ekskursjoner, presentere fagstoff, kommunisere med samarbeidspartnere og innhente informasjon.

Å kunne lese i romteknologi innebærer å trekke ut, tolke og reflektere over informasjon fra romrelaterte tekster fra ulike kilder på norsk og på engelsk. Videre betyr det å innhente informasjon fra tabeller, diagrammer, symboler og formler.

Å kunne regne i romteknologi innebærer å bruke tall og beregninger til å registrere og utarbeide resultater fra egne målinger. Videre innebærer det å bearbeide og tolke ulike typer data, lage tabeller og diagrammer med romrelatert innhold. Det betyr også å bruke og tolke formler og modeller av virkeligheten. Videre vil det si å utføre linkbudsjettanalyser, baneberegninger og beregninger av elektroniske kretser.

Å kunne bruke digitale verktøy i romteknologi innebærer å innhente, registrere og bearbeide informasjon og presentere resultater digitalt. Videre betyr det å bruke animasjoner, simuleringer og digitale navigasjonssystemer. Det betyr også å bruke programvare til å lage og analysere digitale kart og satellittbilder, bruke digitale medier og kommunisere digitalt.

Side 4 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!