Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Beskrivelse av programfagene

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Programfaget omfatter høyfrekvenskretser og deres virkemåte, modulasjons- og demodulasjonstyper i et kommunikasjonssystem, antenneteknikk og -målinger, bølgeutbredelse og påvirkning av bølger. Videre omfatter det innstilling og bruk av utstyr, simuleringsprogram for beregning, konstruksjon, måling og feilsøking på utstyr.

Romteknologi og satellitteknikk

Programfaget omfatter miljøpåkjenninger under oppskyting og i rommet, risikofaktorer, rombaserte transportsystemer, ulike satellitters oppbygning, bruk, funksjon og nyttelast. Videre dreier det seg om forsøk med treningssatellitt, bruk av radiokommunikasjonsutstyr, satellitters aktive og passive analysesystemer, mikrobølgeradiometri og pakkebasert kommunikasjon. Integrert i programfaget er bruk av ny teknologi, forsøk med solceller, laser og forsøk og analyser med infrarødt kamera. Hovedområdet handler også om bruk av GPS for posisjonsbestemmelse og satellittelefonteknologi.

Telemetri

Programfaget omfatter utvikling og oppbygging av analoge og digitale telemetrisystemer, vedlikehold av utstyr, bølgeutbredelse og transmisjonssystemer. Videre dreier det seg om drift og betjening av tilhørende sendere, mottakere og antenneutstyr for rakett og satellittkommunikasjon. Integrert i programfaget er datalagring, sammenkopling, og drift, betjening og vedlikehold av slike apparater. Her inngår også støttesystemer for telemetri og måleteknikker som brukes i rakett- og bakkeinstrumentering.

Romfysikk

Programfaget omfatter romrelatert fysikk, som handler om jordas atmosfære, jordas magnetfelt, sola, nordlys, astrofysikk, ioniserende stråling, satellittbaner og mennesket i rommet. Integrert i programfaget er formidling av den klassiske fysikken om bevegelse, energi, lys og termofysikk.

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Programfaget omfatter den teoretiske bakgrunnen og den praktiske bruken av geografiske informasjonssystemer med alle steg fra datafangst med ulike metoder, databasebygging, ulike analysetyper til presentasjoner og vurdering av kvaliteten. Det dreier seg i stor grad om bruk av datakraft, satellittinstrumentering og satellittdata. Videre handler det om samfunnsfunksjoner som planlegging, ressurskartlegging, meteorologi og ulike typer overvåking.

Side 5 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!