Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Telemetri

Telemetri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare på blokkskjemanivå sammensetningen av en totalt fungerende telemetristasjon
 • beskrive oppbygningen av sendere og mottakere for generell telemetri
 • forklare virkemåten til spesielle apparater for distribusjon av antennesignaler i en telemetristasjon
 • gjøre rede for informasjonsbegrepet og Shannons teori
 • forklare ulike effekter av flammedemping, spinnmodulasjon og dopplerskift i tilknytning til telemetri fra raketter
 • gjøre rede for hvilke fenomener som påvirker signalkvaliteten i en datalink mellom bakke- og romsegment, og plassere disse i et linkbudsjett
 • kople opp og sette i drift sendere og mottakere for et telemetrisystem
 • kople sammen, programmere og bruke et fullt oppsatt dekodersystem på reelle måledata
 • bruke sensorer i telemetrisammenheng
 • beskrive, bygge og tilpasse ulike typer telemetrinyttelast for oppskyting og tester
 • forklare virkemåten til og oppbygging av ulike antennetyper i forbindelse med telemetrioverføring
 • gjøre rede for begrensninger og muligheter ved ulike antennetyper til bruk i romsegmentet
 • beskrive ulike metoder for banebestemmelse av raketter
 • kople opp et telemetrisystem og gjøre rede for datalogging og lagring
 • gjøre rede for sikkerhetsrutiner under rakettoppskytinger og for arbeid på telemetri- og mikrobølgeinstallasjoner
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 9 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!