Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser
 • utføre målinger på høyfrekvente effektforsterkere og forklare prinsipiell virkemåte for HF-kretser
 • bruke simuleringsprogram for måling og feilsøking, konstruksjon og beregninger av elektriske kretser
 • beskrive ulike antennetyper
 • utføre antennemålinger, framstille antennens strålingsdiagram og sammenligne måleresultatene med teoretiske beregninger
 • beskrive bølgeforplantning i kommunikasjonssammenheng
 • gjøre rede for analoge og digitale modulasjonsmetoder, feilkorrigerende koding og kryptering
 • bruke sender- og mottakerutstyr og beskrive prinsipiell virkemåte
 • beskrive kommunikasjonsnett og protokoller
 • beskrive utforming av kommunikasjonssatellitter og jordstasjoner
 • bruke gjeldende protokoller og utstyr for sikkerhet og autentisering
 • forklare hvordan elektronikkutstyr kan tilpasses rommiljø
 • bruke objektorientert programmering for styring og kontroll av elektroniske kretser og enheter
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 7 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!