Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-03)

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fremføre et utvalg litteratur innen poesi, drama og prosa
 • analysere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere
 • avlese og kommunisere på ”International Sign”
 • presentere et tema fra et studieretningsfag for en målgruppe som ikke kan tegnspråk

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere og sammenligne virkemidler i ulike sjangere
 • beherske tekstutvikling fra ide til produkt og kunne tilpasse språk og virkemidler til ulike tekster og formål
 • diskutere språklige likheter og forskjeller mellom nordiske tegnspråk
 • vurdere egen utvikling i produksjon av tegnspråktekster
 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra et språk til et annet
 • presentere resultatet av et større tegnspråkfaglig arbeid eller prosjekt

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for norsk tegnspråkpolitikk fra 1900 frem til i dag
 • beskrive de nordiske lands tegnspråksituasjon og tegnspråkpolitikk
 • beskrive tegnspråk utenfor Norden
 • gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk
 • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave knyttet til historie og kultur og utforme den som en tegnspråktekst

Side 12 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!