Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-03)

Etter Vg1studieforberedende program og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • mestre ulike muntlig roller i gruppesamtaler
 • holde foredrag, dramatiseringer, presentasjoner, framføringer og presentere fagstoff
 • drøfte krav til forberedelse av framføring når situasjonen krever bruk av tolk
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke kunnskap om språk og tekst i samtale om original tegnspråktekst
 • bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte innhold og form i et representativt utvalg tegnspråktekster hentet fra skjønnlitteratur og sakprosa
 • gjøre rede for og bruke et bredt register av språklige virkemidler i sakprosa og kreative tekster og forklare hvilken funksjon de har
 • produsere fagtekster knyttet til eget utdanningsprogram
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame, og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere egne tekster

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sentrale sider ved flerspråklighet og relatere drøftingen til egen flerspråklighet
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske tegnspråkene
 • forklare språklige og grammatiske særtrekk ved norsk tegnspråk sammenlignet med andre språk
 • beskrive og vurdere hvordan sjangere og språkvarianter i tegnspråk brukes av representanter for ulike grupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • dokumentere hvordan norsk tegnspråk har blitt påvirket og endret over tid
 • beskrive og forklare uttrykksformer i døvekulturen

Side 10 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!