Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-03)

Etter 4. årstrinn

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner, og praktisere regler for gruppesamtaler
 • fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder
 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre
 • begrunne egne valg av tekstproduksjon og tekstlesing
 • gi uttrykk for sine egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer
 • framføre tegnspråktekster for medelever
 • forklare hvordan en tolk brukes

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese og referere innholdet i skjønnlitteratur og fagtekster for barn
 • forstå og samtale om tegnspråktekster for barn
 • trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster
 • utvikle og bruke avlesingsstrategier målrettet for å lære
 • oversette enkle tekster fra norsk til tegnspråk og fra tegnspråk til norsk
 • lage fortellinger, poesi og sakpreget tekst på tegnspråk
 • beherske et tilstrekkelig tegn- og begrepsforråd til å kunne utrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger
 • diskutere egne og andres tekster
 • gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • bruke digitale verktøy i arbeid med tekstskaping
 • ordne tekster med tittel, innledning og avslutning
 • finne opplysninger i en sammensatt tekst bestående av tegn og illustrasjon
 • lage fortellinger ved å kombinere tegnspråk og bilder
 • drøfte noen estetiske virkemidler i tegnspråktekster

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke tanker om tekster fra ulike tider og kulturer
 • beskrive geografiske varianter av tegnspråk
 • gjenkjenne og avlese svensk enhåndsalfabet
 • gjenkjenne og avlese svensk enhåndsalfabet
 • avlese og forstå noe svensk og dansk tegnspråk
 • beskrive noen av funksjonene til ulike ytringer og setningstyper
 • samtale om noen likheter og forskjeller mellom tegnspråk og norsk
 • beskrive likheter og forskjeller mellom døvekultur og norsk kultur før og nå
 • gjøre rede for enhåndsalfabetet, tohåndsalfabetet og det samiske håndalfabetet
 • beskrive møteplasser for døvekultur før og nå

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!