Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-03)

Etter Vg3 påbygning til generell studiekompetanse

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere faglige emner og gi tilbakemelding på andres presentasjoner
 • diskutere og reflektere rundt det å tilhøre en språklig og kulturell minoritet
 • beherske og forklare prinsippene i enkel kommunikasjon på ”International Sign” - IS
 • presentere eller fremføre et utvalg litteratur innen poesi, drama og prosa
 • analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere
 • presentere et tegnspråklig tema for en målgruppe som ikke kan tegnspråk

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjengi innholdet i et utvalg nordiske tekster
 • analysere og vurdere hvordan døve og tegnspråk fremstilles i ulike medier
 • produsere og vurdere egne tekster i ulike sjangere
 • bruke digitale verktøy til å analysere egne og andres tegnspråktekster
 • beherske tekstutvikling i ulike sjangere fra ide til produkt og kunne tilpasse språk og virkemidler til ulike tekster og formål
 • vurdere egen utvikling i produksjon av tegnspråktekster
 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra et språk til et annet
 • presentere resultatet av et større tegnspråkfaglig arbeid eller prosjekt

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere språklige nyanser ved oversettelser mellom tegnspråk og norsk
 • gjøre rede for utviklingslinjer i norsk og internasjonal døvehistorie
 • vurdere sammenhengen mellom språk og identitet
 • drøfte hvordan identitet kan påvirke kulturelle uttrykksformer i tegnspråkmiljø
 • beskrive de nordiske lands tegnspråksituasjon og tegnspråkpolitikk
 • beskrive tegnspråk utenfor Norden
 • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave knyttet til historie og kultur og utforme den som en tegnspråktekst

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!