Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere faglige emner og gi tilbakemelding på andres presentasjoner
 • presentere et tegnspråklig tema for en målgruppe som ikke kan tegnspråk
 • diskutere og reflektere rundt det å tilhøre en språklig og kulturell minoritet
 • beherske og forklare prinsippene i enkel kommunikasjon på ”International Sign” - IS

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
 • gjengi innholdet i et utvalg nordiske tekster
 • analysere og vurdere hvordan døve og tegnspråk fremstilles i ulike medier
 • produsere og vurdere egne tekster i ulike sjangere
 • bruke digitale verktøy til å analysere egne og andres tegnspråktekster

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere språklige nyanser ved oversettelser mellom tegnspråk og norsk
 • gjøre rede for utviklingslinjer i norsk og internasjonal døvehistorie
 • gjøre rede for hvordan norsk tegnspråk har blitt og blir påvirket av andre tegnspråk
 • vurdere sammenhengen mellom språk og identitet
 • drøfte hvordan identitet kan påvirke kulturelle uttrykksformer i tegnspråkmiljø

Side 11 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!