Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årstrinn

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, fortelling, intervju og presentasjoner
 • lytte til og forstå andre, uttrykke og grunngi sine egne standpunkter og vise respekt for andres
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • innlede til og lede møter og diskusjoner
 • drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold
 • gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer
 • presentere fagstoff med bevissthet om hvem mottakergruppen er

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi uttrykk for forståelse av og opplevelser av lengre tegnspråktekster
 • referere og oppsummere tegnspråktekster
 • presentere egne erfaringer med tegnspråktekster
 • strukturere og bygge opp tegnspråktekster i ulike sjangere for å skape sammenheng i den enkelte tekst
 • eksperimentere med ulike tegnspråklige virkemidler og stilvarianter
 • skape tegnspråktekster strukturert etter tidsrekkefølge og tema, med et rikt tegnforråd og variert setningskonstruksjon
 • vurdere egne og andres tegnspråktekster
 • bruke digitale verktøy i produksjon av tegnspråktekster og sammensatte tekster
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte og kunne gjengi kilder de har brukt
 • reflektere rundt og vurdere bruk av tegnspråk i media og digitale informasjonskanaler
 • forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med andre varianter av tegnspråk
 • forklare noen likheter og forskjeller mellom å bruke språk spontant og forberedt
 • gi eksempler på hvordan tegn dannes og endres over tid
 • forstå og gjenfortelle enkle tekster på svensk og dansk tegnspråk
 • gjøre rede for nordiske døve kunstnere og deres arbeider
 • forstå og kunne bruke ulike tallsystemer i norsk tegnspråk
 • gjøre rede for utviklingstrekk i døves historie

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!