Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk tegnspråk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk tegnspråk innebærer evne til å delta i aktiv språklig samhandling. Det vil si å lytte aktivt til andre og uttrykke seg selv. Begrepet ”lytte” skal i læreplanen forstås som den prosessen der en mottar og konstruerer mening. Lyttefunksjonen omfatter å kunne oppfatte gjennom alle sanser, avlese og reflektere. Når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv innebærer kommunikasjon med andre å kunne vurdere ulike elementer i en sammensatt samhandlingssituasjon. Å utveksle tanker, meninger, erfaringer og opplevelser er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norsk tegnspråk blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk tegnspråk innebærer å skape tekster på tegnspråk i ulike sjangere og formidle disse gjennom ulike medier.

Å kunne lese i norsk tegnspråk er både en grunnleggende ferdighet og en kulturell kompetanse. Avlesing av tegnspråk innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tegnspråktekster festet til ulike medier. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og samfunnet.

Å kunne regne i norsk tegnspråk innebærer å forklare, visualisere, eksemplifisere og forstå andre symbolsystem. Det innebærer også forståelse for form, system og komposisjon, så vel som evne til logisk resonnement og problemløsning.

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk tegnspråk innebærer å kunne bevare og formidle et tegnet budskap til ulike grupper. Digitale verktøy kan brukes i bearbeiding og videreutvikling av språket i egne og andres tekster. Det innebærer nye muligheter i tegnspråkopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tegnspråktekster. Bruk av digitale verktøy innebærer å kunne benytte nye lærings- og kommunikasjonsarenaer over store avstander.

Side 4 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!