Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årstrinn

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • leke, improvisere og eksperimentere med håndform, rytme, bevegelse, tegn og meningsbærende elementer
 • uttrykke sine egne følelser og meninger
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • samtale om hvordan valg av tegn, ansiktsuttrykk og kroppsspråk skaper ulik mening i tegnspråktekster
 • lytte og gi respons til andre i samtaler og under framføringer
 • delta aktivt i samtaler i små og store grupper
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og samtale om innholdet i enkle tegnspråktekster
 • lage enkle tekster på tegnspråk
 • arbeide kreativt med tekstskaping på tegnspråk
 • uttrykke sine egne tekstopplevelser gjennom tegnspråk, tegninger, bilder og bevegelse

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om likheter og forskjeller i ulike teksttyper
 • bruke et håndalfabet
 • forbinde bokstavene i håndalfabetet med de skriftlige symbolene
 • forbinde talltegn med tallbegreper
 • samtale om steds- og persontegn og diskutere opprinnelse til slike tegn

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!