Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter 2. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe kvensk eller finsk
  • finne ord og uttrykk som er felles for førstespråk og kvensk eller finsk

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • forstå og bruke noen vanlige kvenske eller finske ord og uttrykk som angår en selv, familien og nære omgivelser
  • hilse, stille enkle spørsmål og svare på enkle spørsmål
  • gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige tekster
  • forstå og bruke grunnleggende uttale i kvensk eller finsk gjennom praktisk estetiske uttrykksmåter
  • bruke tall i kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • samtale om sider ved barns dagligliv i Norge og i nabolandene
  • ta del i kvensk/norskfinsk og nabolandenes barnekultur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse
  • utforske foreldrenes, besteforeldrenes eller oldeforeldrenes språk gjennom flere sanser og media

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!