Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift (FFA3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I fiske og fangst forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i fiske og fangst innebærer å forklare og begrunne valg for medarbeidere og diskutere forslag og løsninger. Det innebærer også å kommunisere presist i risikosituasjoner. Videre vil det si å forklare og beskrive prosesser og produkter for kunder og myndigheter. Det betyr også å kommunisere via maritim radio både på norsk og på engelsk.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i fiske og fangst innebærer å rapportere om og dokumentere drift, produksjon og levering av produkter. Det vil også si å presentere produkter og prosesser for kunder og andre.

Å kunne lese i fiske og fangst innebærer å forstå værmeldinger, bruksanvisninger, HMS-datablader og fagstoff. Det betyr å orientere seg i gjeldende regelverk og reguleringer og meddelelser fra myndighetene. Videre vil det si å følge med i debatter om næring og næringsinteresser i dagspresse og medier.

Å kunne regne i fiske og fangst innebærer å beregne volum, areal, lengde, vekt, kurs, hastighet, tid og distanse. Det betyr å foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametere og sette opp og tolke tabeller, diagrammer og enkel statistikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i fiske og fangst innebærer å formidle og presentere, kalkulere og hente og utveksle informasjon. Det innebærer å bruke yrkesrelevante digitale instrumenter til målinger, kartlegging, kommunikasjon, posisjonsbestemmelse og navigasjon. Det betyr også å bruke digitale kart.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!